เรื่อง : ตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 15 มิถุนายน 2564 (15:22 น.)   เข้าชม 288

กำหนดตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 28-30 มิิถุนายน 2564 และ 1-2 กรกฎาคม 2564