เรื่อง : ภาพกิจกรรมรวมงานอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมรวมงานอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 07 มีนาคม 2562 (15:07 น.)   เข้าชม 576

บริจาคโลหิต

ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตรวจสุขภาพนักเรียน

สอนนักเรียนทำ CPR

ตรวจหาสารเสพติด

งานยุวอนามัย