ข่าวสารทั่วไป


 ตรวจสุขภาพนักเรียน

              ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

                        -----------------

          ระหว่างวันที่ 8-10 และ 13-15 กรกฎาคม

 ณ. ใต้อาคาร 4 บุญวัฒนา

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


ตรวจสุขภาพนักเรียน
วันที่ 8-10 และ13-15  กรกฎาคม  2563 ณ.ใต้อาคาร4 โรงเรียนบุญวัฒนา
15 กรกฏาคม 2563 (14:03 น.)   เข้าชม 77
คัดกรองไข้โควิด-19
15 กรกฏาคม 2563 (13:51 น.)   เข้าชม 74
จิตอาสา ทำดี ทำได้ ให้เลือด บ.ว.น
นักเรียนชุมนุมพยาบาล เป็นแกนนำนักเรียนโครงการจิตอาสา ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ใช้เวลาว่างวันหยุดช่วยงานสภากาชาด ให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต ช่วยบริการอาหารว่างแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ KORAT CHANEL
07 มีนาคม 2562 (15:30 น.)   เข้าชม 209
ภาพกิจกรรมรวมงานอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
บริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสุขภาพนักเรียน สอนนักเรียนทำ CPR ตรวจหาสารเสพติด งานยุวอนามัย
07 มีนาคม 2562 (15:07 น.)   เข้าชม 214